top of page

הסעות תלמידים

הסעות תלמידים הן מהחשובות ביותר בתחום ההסעות. הסעות אלה מאפשרות ליישם את קיומו של חוק חינוך חובה לתלמידים אשר באזור מגוריהם אין בית ספר, או לחלופין תלמידים שבית הספר מרוחק מביתם. הסעות תלמידים ממומנות על ידי משרד החינוך, אולם האחריות לארגון ההסעות חלות על הרשות המקומית אשר בתחומיה מתגוררים הילדים. את המשימה בפועל מבצעת, כמובן, חברת הסעות.

הנקודה החשובה היא שלא כל חברת הסעות יכולה לבצע את המשימה בצורה משביעת רצון. לא קשה להבין מדוע: ההורים, וגם מוסדות החינוך, לא יכולים להתפשר בבטיחות של התלמידים. על ההסעות לקחת את התלמידים מביתם, או מנקודות איסוף שנקבעו מראש, בצורה הבטוחה ביותר. כל עיכוב או סטייה מהמסלול הם בלתי מתקבלים על הדעת, ועלולים אף לסכן את בטחונם של אלו היקרים לנו יותר מכל. התוצאה של כך היא דרישות מחמירות במיוחד להסעות תלמידים, הן ממשרד החינוך והן ממשרד התחבורה. החדשות הטובות הן שחברת טיולי גילי עומדת בכל הדרישות לרכב ולנהג, ואף למעלה מכך.

נהגים

הנהגים שמאחורי ההגה חייבים לעמוד בכמה דרישות בסיסיות על מנת שיוכלו לבצע על פי חוק הסעת תלמידים. החוק דורש מהנהג להיות תושב הארץ, בן 21 ומעלה, בוגר שמונה שנות לימוד לפחות מעבר לרישיון הדרוש בהתאם לסוג הרכב, עליהם לעבור קורס הסעת תלמידים ולהיות בעלי אישור הסעת תלמידים ברישיון הנהיגה. דרישה אחרת, ודי מובנת מאליה, היא להיות ללא רישום פלילי ולשאת טופס היעדר עבירות מין.

בכל עת מתבצעים מעקב יזום וביקורות אחר הוראות הסעת תלמידים, בהן חייב כמובן הנהג לעמוד: עלייה או ירידה של התלמידים דרך הדלת הקדמית בלבד, חובת חגירת חגורת בטיחות בכל אחד ממושבי הרכב וכן הלאה.

הסעה לתלמידים - כלי רכב

התקנות בישראל מגדירות דרישות מחמירות לא פחות בכל הנוגע לכלי הרכב המשמשים להסעת תלמידים, גם בהן עומד צי הרכבים של טיולי גילי בע"מ באופן מלא. על החברה לדאוג לאישור מורשה להסעת תלמידים ברישיון הרכב ולבצע ביקורות חודשיות על ידי קצין בטיחות בתעבורה מוסמך. חלק מהדגשים האחרים הם על ניקיון וסטריליזיציה בשטח, הימצאות חגורות בטיחות תקינות במושבי הרכב, התקנת חיישנים למניעת שיכחת תלמידים ומערכות בטיחות אחרות ועוד.

  • Whatsapp
bottom of page